Normen en waarden

Als kind heb ik een Christelijke opvoeding gehad.
Van huis uit waren wij Rooms Katholiek.
Op een gegeven moment heb ik echter de beslissing genomen om mij bij de Kerk te laten uitschrijven.
Mijn overwegingen zal ik u besparen, want die zijn alleen voor mijzelf van belang.

Ik ga hier niet ‘prediken’ vóór of tégen enig Geloof.
Iedereen mag/moet voor zichzelf (kunnen) uitmaken/beslissen waar men troost, hoop en vrede denkt te vinden.
Daar mag/moet geen ander dwingend in optreden.

Thou shalt keep thy religion to thyself” – George Carlin

Een Atheïst ben ik niet geworden, mogelijk is de term Agnost beter op z’n plaats.
Dat ik niet meer bij de Rooms Katholieke kerk aangesloten wil zijn, neemt niet weg dat mijn ‘Normen en Waarden’ wel sterk gevormd zijn door het Christelijk geloof.
En daar kan en wil ik geen afstand van doen.

De Tien Geboden (de zogenaamde ‘Stenen Tafelen’) zijn als basis een belangrijke bron voor me.
Maar de eerste vier geboden, over de omgang met God zelf, roepen bij mij voornamelijk vraagtekens en vooral weerstand op.
De opvattingen die Jezus gepredikt zou hebben vind ik misschien beter bij mijn eigen levensvisie passen.

Christopher Hitchens (een Brits-Amerikaans journalist, publicist en literatuurcriticus 1949 – 2011) heeft ooit een humaner; en in mijn ogen zinvoller; modern alternatief voorgesteld voor de Tien Geboden.

Don’t swallow your moral code in tablet form” – Christopher Hitchens

Onderstaand is daar mijn eigen vertaling, interpretatie en aanpassing van; gevat in dezelfde symboliek van het getal 10.
Behoud van; in mijn ogen; al het goede van de Tien Geboden, maar meer humaan (Jezus) en een resolute afwijzing van religieus fanatisme:

1: Veroordeel mensen niet op basis van hun etniciteit, kleur of aangeboren aard.

2: Waag het niet om mensen als privébezit te beschouwen (eigendom of als slaaf).

3: Gebruik nooit geweld tegen een ander; ook niet in een relatie en zéker niet tegen een kind.

4: Respecteer je naasten (in het bijzonder je vader en moeder) en wees trouw aan jezelf en je geloften.

5: Wees je er van bewust dat ook mensen dieren zijn; dus behandel ook dieren met respect.

6: Gij zult geen mens tegen zijn/haar wil doden.

7: Steel niet. Niet door een (gewelddadige) overval, maar ook niet door het bewust verkopen van ondeugdelijke waren, prospectus of door middel van een andere slinkse wijze van oplichting.

8: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

9: Ontmasker alle extremisten en geradicaliseerden voor wat ze zijn: Psychopaten met waanideeën en verschrikkelijke (seksuele) repressies.

10: Neem afstand van iedere God of Religie als ook maar één van de Heilige Geboden in tegenspraak is met bovenstaande.