Vrijheid van Meningsuiting

Er bestaan blijkbaar mensen die denken dat Vrijheid van Meningsuiting ook betekent: Vrijheid tot Beledigen.

Vrijheid van Meningsuiting is een Grondrecht en bestaat bij de gratie van fatsoen, respect en wederzijdse verdraagzaamheid.
Bewust beledigen is asociaal gedrag door Hufters.
Aso’s en Hufters die meestal uit zijn op ontregeling en escalatie van agressie.
Geen idee waarom, maar ik denk dat het met een gebrek aan Empathie te maken heeft.

Persoonlijk respecteer ik de waarden van andersdenkenden en andere culturen; ook al begrijp ik die soms niet.
Krenkende woorden, kwetsende cartoons of anderszins hebben nog nooit tot iets constructiefs geleid.