Taxonomie

Taxonomie is de tak van biologie die zich bezighoudt met de rangschikking en beschrijving van de verschillende planten(groepen).
Op deze pagina wordt door hiërarchische ordening de schematische plaats aangegeven die geslacht Klaver inneemt binnen het Plantenrijk.
De indeling van het Plantenrijk is door de jaren heen onderhevig geweest aan verschillende systemen.
Typisch iets voor het Plantenrijk: niets is blijvend; alles is aan verandering onderhevig!

Grofweg kan een onderverdeling (uitsplitsing) gemaakt worden naar:
Leven – Domein – Rijk – Stam (vroeger: Afdeling) – Klasse – Orde – Familie (Tak) – Geslacht (Sectie; Reeks) – Soort (Ondersoort; Variëteit; Vorm)

Momenteel gangbare indeling (met verwijzing naar oude systematiek):

Het Plantenrijk
Stam [phylum] Embryophyta
(Landplanten)
Thallophyta
(Wieren en schimmels)
Protohyta
(Eencelligen)
  K  
Onderafdeling (oud) Tracheophyta
(Vaatplanten)
 
  K  
Klasse [classis] Spermatophyta
(Zaadplanten)
Archegoniatae
(Sporenplanten)
 
  K  
Tak (oud) Angiospermae
(Bedektzadigen)
Gymnospermae
(Naaktzadigen)
 
  K    
Orde [ordo] Fabales
(Tweezaadlobbigen)
Monocotyledoneae
(Eenzaadlobbigen)
 
  K    
Familie [familia] Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie) of ook wel:
 Leguminosae
(Peulachtigen)
Diversen
  K    
Onderfamilie (oud) Papilionatae (Lotoideae)
(Vlinderbloemen)
Caesalpinioideae
(Christusdoornachtigen)
 
  K    
Geslacht Trifolium L.
(Klaver)
   
  K    
Soort Specifieke Klaver – eenduidige benaming als bijvoorbeeld: Trifolium repens (Witte Klaver)

Vroeger was de indeling gebaseerd op uiterlijke kenmerken (morfologie) om verwantschap te bepalen.
Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van DNA.

De Angiosperm Phylogeny Group (AGP) is een internationale groep van plantkundigen die zich bezighoud met de indeling van de bloeiende planten.
Naamgeving volgt uit een oude indelingsterm ‘Bedektzadigen’ of wel Angiospermae.
Deze groep heeft een moderne classificatie tot stand gebracht die uitsluitend gebaseerd is op DNA bepalingen: de zogenaamde moderne APG-classificatie.
Sinds 2016 is er de huidige (vierde) versie van kracht: het APG-IV systeem.

Het toonaangevende Heukels’ Flora van Nederland hanteert echter nog een indeling die afgeleid is van het AGP-II systeem (uit 2003).
Deze plantengids is oorspronkelijk opgezet door het Rijksherbarium te Leiden (nu opgegaan in het Nationaal Herbarium Nederland).

De Soortenbank is een initiatief van ETI BioInformatics en samenwerkende biodiversiteitinstellingen in Nederland en vormt een bijdrage aan de ontsluiting van gegevens via NLBIF (Netherlands Biodiversity Information Facility), de nationale GBIF (Global Biodiversity Information Facility) node. De website www.soortenbank.nl is bedoeld om geïnteresseerden op eenvoudige wijze toegang te geven tot betrouwbare informatie over de biologische diversiteit.

Eenduidigheid, overeenstemming of een ‘eindpunt’ zal in de Taxonomie waarschijnlijk nooit bereikt worden.
Het hele Plantenrijk staat nu zelfs ter discussie.
Schimmels en eencelligen moeten mogelijk tot het Dierenrijk gerekend worden (een ander inzicht).
Maar wetenschappers zullen altijd blijven proberen de Natuur te ordenen.
Ordening om overzicht te krijgen in een schijnbare chaos.
Hokjes en etiketten….en af en toe andere hokjes, met andere etiketten.
Omdat de Natuur beweegt, verandert en evolueert.