Trifolium subterraneum

Namen:
Latijnse vertaling Betekent onderaards (zie kenmerken).
Nederlandse naam Onderaardse klaver, Ondergrondse klaver, Midzomerklaver.
Friese naam Underierdse klaver.
Engelse naam Sub-clover, Subterranean clover
Kenmerken:
De plant heeft vruchtbare en onvruchtbare bloemen.
De onvruchtbare bloemen groeien aan de top van de stengel.
Wanneer de overige bloemen zijn bevrucht, buigt de stengel naar de grond.
De kelken van de onvruchtbare bloemen groeien uit tot teruggekromde haken, die zich vasthaken in de grond.
Ze groeien verder door en trekken zo de hele stengel de bodem in.
De vruchten worden in de bodem rijp.
Lengte:
5 – 25 cm
Bloeiperiode:
April – Juni (Eenjarig)
Voorkomen:
Onderaardse klaver is zeer zeldzaam in Nederland.
Ze is te vinden in Zeeland op droge zandige gronden.
Het plantje houdt van warmte en om nachtvorst te vermijden is het te vinden op met name de zuidhellingen van dijken.