Trifolium scabrum

er zijn geen afbeeldingen gevonden

Namen:
Latijnse vertaling De plant, of een onderdeel van de plant voelt ruw aan.
Nederlandse naam Ruwe klaver.
Friese naam ?
Engelse naam Rough clover.
Kenmerken:
De Ruwe klaver is zeer behaard en de blaadjes zijn iets leerachtig.
Het plantje lijkt veel op de Gestreepte klaver (Trifolium striatum).
De steunblaadjes van de Ruwe klaver zijn driehoekig, bij de Gestreepte klaver eirond.
Lengte:
5 – 25 cm
Bloeiperiode:
Mei – Juli (Eenjarig)
Voorkomen:
Vrij zeldzaam in Nederland.
Komt voor op open tot grazige, droge kalkhoudende zandgrond.
Het plantje is een echte zonaanbidster.
Ze is te vinden op dijken en bermen die bestaan uit een mengsel van duingrond en zeeklei (Goeree, Terschelling).