Trifolium medium

Namen:
Latijnse vertaling Medium (middelste).
De plant zit wat kenmerken betreft tussen twee leden van het geslacht in.
Nederlandse naam Bochtige klaver.
Friese naam ?
Engelse naam Zigzag clover, Mammoth clover.
Kenmerken:
Lengte:
20 – 45 cm
Bloeiperiode:
Juni – Augustus (Meerderjarig)
Voorkomen:
In Nederland is de Bochtige klaver vrij zeldzaam.
De plant komt voor op plaatsen waar twee grondsoorten elkaar ontmoeten.
Rivierdalen: op de grens van zand en klei.
Limburg: op de grens van zand en löss.
Hoge zandgronden: daar waar leem het zandige oppervlak bereikt.
Vaak verlopen dergelijke overgangen lintvormig en Bochtige klaver volgt dit patroon (dijken, bermen, bosranden en spoordijken).
De Bochtige klaver lijkt veel op de Rode klaver (Trifolium pratense), maar de bladen zijn langwerpiger dan die van de Rode klaver.