Trifolium hybridum

Namen:
Latijnse vertaling De plant zou een kruising zijn.
Nederlandse naam Basterdklaver, Alsikeklaver, Zweedse klaver.
Friese naam Bastertklaver.
Engelse naam Alsike clover, Hybrid clover, Swedish clover.
Kenmerken:
Wit of wit/roze bloemen.
De plant kan vrij lang zijn.
Lengte:
30 – 90 cm
Bloeiperiode:
Mei – September
Voorkomen:
Vrij algemeen.
Komt voor op graslanden, bermen, leem- en kleigroeven.