Trifolium fragiferum

Namen:
Latijnse vertaling Het geheel van de vruchten lijken op aardbeien, ze zijn echter niet eetbaar.
Nederlandse naam Aardbeiklaver.
Friese naam Framboasklaver.
Engelse naam Strawberry clover, Strawberry-headed clover, Large trefoil
Kenmerken:
De Aardbeiklaver heeft vleeskleurige bloemen in bolvormige hoofdjes op een lange steel die aan een liggende stengel zit.
De kelkbuizen zwellen na de bloei op, zodat de korte kelktanden en de blijvende kroonbladen neergebogen zijn; het bloemhoofdje krijgt dan een vorm die aan een aardbei doet denken
Lengte:
5 – 25 cm
Bloeiperiode:
Juni – September (Meerderjarig)
Voorkomen:
Graslanden en langs dijken (in uiterwaarden).
De soort verdraagt zout in de bodem en kan gevonden worden op vooral klei en zilte grond.
Dus voornamelijk in de buurt van de kust, Waddeneilenden, IJsselmeer en in het gebied van de grote rivieren.