Trifolium campestre

Namen:
Latijnse vertaling De plant groeit op het (vlakke) veld of in (deels) grazige vegetaties.
Nederlandse naam Liggende klaver.
Friese naam Tuchklaver.
Engelse naam Hop clover, Hop trefoil
Kenmerken:
Gele bloempjes die qua uiterlijk (niet qua grootte) blijkbaar enige gelijkenis vertonen met Hop
(Hop wordt onder andere gebruikt bij het brouwen van bier).
Lengte:
5 – 30 cm
Bloeiperiode:
Mei – September (Eenjarig)
Voorkomen:
De Liggende klaver is vrij algemeen in het zuiden en midden van Nederland.
Het kan gevonden worden op zandduinen langs rivieren, op dijkhellingen, in duinen, wegbermen en in kalk- en leemgroeven.
De Liggende klaver groeit op open,droge zonnige en niet voedselrijke, soms kalkrijke zand- of kleigrond.