Interesses

Interesses…leiden vaak tot een hobby..
Het aantal hobby’s dat je beoefent, kan/moet je mogelijk beperken…om er genoeg ‘(kwali)tijd’ voor vrij te kunnen maken.

Interesses zélf, kun je niet of nauwelijks beperken, ze:
– overvallen je.
– leiden je af.
– gaan met je aan de haal.
– laten je focussen.
– bepalen mede je keuzes.
– bepalen vaak de richting in je leven.
Interesses vormen uiteindelijk een wezenlijk onderdeel van je persoonlijkheid en bepalen mede wie je bent en wat je doet.
Interesses zijn…eigenlijk gewoon heel fijn.

Daarom kan ik het niet laten om af en toe hier iets van mijn eigen interesses te delen.