Beroepsmatige Informatie

Dit is een overzicht van websites die ik regelmatig gebruik tijdens mijn beroepsuitoefening.
Hier geplaatst zodat ik er vanaf verschillende werkplekken makkelijk toegang tot heb.

Websites – vrij toegankelijk:

AGB-code artsen opzoeken (Vektis)
Apotheek.nl (algemene informatie medicatie)
Apotheekkennisbank (zeer diverse informatie)
Calculators (diverse medische )
Cytostatica (behandelplan/bijwerkingen/info)
Ephor (Expertisecentrum Farmacotherapie bij ouderen)
Farma Actueel
Farmacotherapeutisch Kompas
Farmanco (beschikbaarheid geneesmiddelen)
Geneesmiddeleninformatiebank (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – CBG)
Hevoconsult (Terugbetalingsregelingen)
Huidziekten (Formularium, antibiotica, wondbedekkers en meer)
Kinderformularium
Medicijnkosten (Vergoeding/Machtiging)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
NHG-Standaarden
Normaalwaarden bloed (Labuitslag.nl)
Normaalwaarden bloed (Wikipedia)
Palliatieve zorg (richtlijnen)
Psychiatrienet (switch- en afbouwschema’s…en meer)
Rekenmodule lichaamsoppervlak (KNMP) – tbv Capecitabine
Richtlijnen Database
SWAB-Antibiotica’boekje’ (therapie/profylaxe en eigenschappen antimicrobiële middelen)
Therapeutische drug monitoring (TDM)
Toxicologie: behandelingen
Verbandmiddelen
Vergiftigen en stof/product-info
Zorgverzekeraars Nederland (ZN-formulieren)
Zwangerschap en Borstvoeding

Websites – met Login:

Brokis (Brocacef)
BSN opvragen (UZI-pas Login)
CME-Online Nascholingen
KNMP-Kennisbank

Ziekenhuis Amstelland – Intranet
Ziekenhuis Amstelland – Leerportaal