Boeken Florografie

Bij mijn studie van bloemen fotografie heb ik veel opgestoken van de Engelse fotografe Sue Bishop.
Sue heeft twee boeken geschreven waarin ze haar kennis van dit onderdeel van de fotografie deelt via een duidelijke uitleg en door het laten zien van zeer inspirerende foto’s.
Qua bloemen fotografie vind ik deze twee boeken de meest waardevolle leerboeken die ik ken.

Photographing Flowers – Sue Bishop
Jaar van uitgave: 2006
Taal: Engels
Bladzijden: 156 ISBN-13: 9781861084132
Uitgever: Photographers’ Institute Press (PIP)

Index:Technical Matters
1. Equipment
2. Lighting
Case study 1: Poppies from the florist
3. Exposure
4. Understanding depth of field
Understanding Colour
5. The colour circle
Case study 2: Poppes on an allotment
6. Blue flowers
From Document to Art
7. Composition
Case study 3: Tulip petals
8. Backgrounds
9. Soft focus
Case study 4: Almond blossom in Andalucia
10. Special effects

Digital Flower Photography – Sue Bishop
Jaar van uitgave: 2008
Taal: Engels
Bladzijden: 144 ISBN-13: 9781861085160
Uitgever: Photographers’ Institute Press (PIP)

Index:1. Cameras
2. Lenses
3. Supports and Accessories
Case study 1: Cherry Blossom
4. Exposure
5. Dept of Field
6. Light
7. Colour
8. Backgrounds
Case study 2: Crocuses
10. Digital Image Processing
Case study 3: Abstracts and Patterns

Beide boeken behandelen hetzelfde thema en daarbij is er logischerwijs enige mate van overlap.
Maar in mijn ogen zijn het toch twee geheel verschillende werken.
Het eerste boek leent zich goed voor een fotograaf met enige basiskennis die zich verder wil bekwamen in fotografie van bloemen.
Het tweede boek is meer geschreven als handboek waarbij ook de beginselen van (digitale) fotografie uitgelegd worden.

Beide boeken zijn door mij praktisch stukgelezen.
En nog vaak herlees ik stukjes uit één van beide delen.

Aangeleerde fotografie techniek dient toegepast te worden met gevoel…want fotografie is een creatief proces!
Er zijn mensen die vinden dat techniek bij een creatief proces eigenlijk helemaal geen rol zou moeten spelen.
Er zijn fotografen die begenadigd zijn met zo’n flinke portie creatief en visueel talent dat zij gedachteloos de ene prachtige foto na de andere maken.
Zelf ben ik minder rijkelijk voorzien van dat fotografie-DNA en het maken van een mooie foto is voor mij daarom ook meestal ‘hard werken’.

Mij is ook vaak verweten een ik té grote aandacht zou hebben voor fotografie techniek…maar ik houd van wetmatigheden en smul van allerhande wiskundige tabellen en overzichten.
Bestudering daarvan draagt bij mij bij tot begrip…en ik begrijp nu eenmaal graag waar ik mee bezig ben.
Daarom volg ik bijvoorbeeld ook meestal bestaande compositieregels en wijk ik daar alleen in bepaalde gevallen bewúst van af.
Niet omdat het harde wetten zijn, maar…omdat uit eeuwen kunstgeschiedenis gewoon blijkt dat die regeltjes wérken.
Bij onderwerpen die te maken hebben met Natuur en Creativiteit, schijnen Wis- en Natuurkunde altijd weer snel “vieze” woorden te zijn.
Daar ben ik het niet mee eens.
Kijk bijvoorbeeld maar eens goed naar het hart van een zonnebloem en vergelijk dat eens met de wiskundige reeks van Fibonacci.
De Natuur zit vól met schoonheid; ook wiskundige schoonheid (Phi).
Toch ben ik het eens met de gedachte dat een goede foto en emotie heel veel met elkaar te maken (moeten) hebben.
Maar volgens mij vormt een goede beheersing van techniek altijd de basis van waaruit creativiteit dan vorm kan krijgen.
Sue Bishop beschrijft dat, in mijn ogen, dan ook heel treffend in de introductie van haar, hier eerstgenoemde, boek:

Almost everyone has, at some point, been captivated by the sight of a field of flowers and anyone who owns a camera must have been tempted to try to capture its beauty in a photograph. Flowers, fragile and ephemeral, with their riot of vibrant or pastel colours and infinite variety of shape and form, produce in us when we look at them a deep emotional response. However, images of flowers are everywhere – in advertising, in books, on product packaging – so much so that we have become almost inured to them. So how do we take a photograph that evokes the feelings that we had when we first saw and responded to a flower?

There are two main schools of thought about flower photography. One is that the flower should be rendered completely sharp and shown in proper detail so that it could be identified accurately by a botanist. The other is to try to make a more artistic interpretation, perhaps abandoning some aspects of reality’ along the way. Both schools of thought are valid, and it is the photographer’s choice which way to go, depending on the desired end result. My own preference is for the second way – I have always preferred impressionist and abstract painters to old masters, and for me the same preference holds true in photography.

The photographer must have the necessary technical knowledge in order to create the kind of effect he has in mind, but all the technique in the world will not create a beautiful photograph unless the photographer also has the ability to ‘see’. A photograph selects an area from a whole view – even a sweeping landscape has been extracted from the larger area visible to the eye. Developing the ability to select from all the elements on offer, and to create a pleasing composition out of them, is just as crucial as understanding the different photographic techniques.

In this book I will first of all explain the basics about lenses, filters, exposure and so on necessary to produce a good record picture of a flower, but this is only the starting point. Once this is mastered, the fun part begins – moving from documentation through interpretation to art. In other words, making a photograph that is not a mere record of what you saw, but a creation that produces in you when you look at it the same sort of emotional response that drew you to the flower in the first place.

The photographic techniques should be practised until they become so familiar to you that you can put them to the back of your mind, then you are freed to concentrate on artistic expression. You need to be able to absorb yourself in the subject you are photographing, to focus all your attention on it and respond to it emotionally. Two violinists may play with equal technical competence, but the one who plays with emotion and feeling as well will be the one who reaches the hearts of his listeners. In the same way, the photographer needs to go beyond technical competence to truly see and convey the beauty of a flower, and to produce a photograph which will evoke an emotional response in those who see it.

Sue Bishop in ‘Photographing Flowers’

Nadat ik dit voor de eerste keer las wilde ik opstaan en roepen: “Hear, hear….!!”