Vrijheid van Meningsuiting

11-01-2015: Vrijheid van Meningsuiting

Er bestaan mensen die denken dat Vrijheid van Meningsuiting gelijk staat aan de Vrijheid tot Beledigen.

Niets is echter minder waar.
Vrijheid van Meningsuiting bestaat bij de gratie van fatsoen en wederzijdse verdraagzaamheid.
De Vrijheid tot Beledigen wordt gehanteerd door hufters en leidt meestal alleen tot (meer) agressie.

Net zo min als ik ongeremde agressie begrijp, zie ik het nut in van bewust beledigen.
Persoonlijk respecteer ik de waarden van andersdenkenden en andere culturen; ook al begrijp ik die soms niet.
Krenkende woorden, cartoons of anderszins hebben nog nooit tot iets constructiefs geleid.
Dat is mijn (bescheiden) mening.