Apothekers info

Dit is een overzicht van websites die ik regelmatig nodig heb voor mijn beroepsuitoefening.
Hier geplaatst zodat ik er vanaf verschillende werkplekken makkelijk toegang tot heb.

Websites – vrij toegankelijk:

AGB-code artsen opzoeken (Vektis)
Apotheek.nl (algemene informatie medicatie)
Apotheekkennisbank (zeer diverse informatie)
Calculators (diverse medische )
Cytostatica (behandelplan/bijwerkingen/info)
Ephor (Expertisecentrum Farmacotherapie bij ouderen)
Farma Actueel
Farmacotherapeutisch Kompas
Farmanco (beschikbaarheid geneesmiddelen)
Geneesmiddeleninformatiebank (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – CBG)
Hevoconsult (Terugbetalingsregelingen)
Huidziekten (Formularium, antibiotica, wondbedekkers en meer)
Kinderformularium
Medicijnkosten (Vergoeding/Machtiging)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
NHG-Standaarden
Normaalwaarden bloed (Labuitslag.nl)
Normaalwaarden bloed (Wikipedia)
Palliatieve zorg (richtlijnen)
Psychiatrienet (switch- en afbouwschema’s…en meer)
Richtlijnen Database
SWAB-Antibiotica’boekje’ (therapie/profylaxe en eigenschappen antimicrobiële middelen)
Therapeutische drug monitoring (TDM)
Toxicologie: behandelingen
Verbandmiddelen
Vergiftigen en stof/product-info
Zorgverzekeraars Nederland (ZN-formulieren)
Zwangerschap en Borstvoeding

Websites – met Login:

BSN opvragen (UZI-pas Login)
Farmadam – Ezorg Webmail (Login)
FarMedRx – Amsta (Login)
FarMedRx – Cordaan (Login)
FarMedRx – Hartekampgroep (Login)
FarMedRx – Viva! Zorggroep (Login)
FarMedRx – Zorggroep Amsterdam Oost (Login)
Medimo – Amstelring/Brentano/Topaz (Login + SMS of UZI-connect met UZI-pas )
NControl (financiële administratie) (aangemeld IP-adres + Login)
Reade (Revalidatie/Reumatologie) (Portal-software + SMS + meerdere logins)
Ysis – (Amstelring) (Login + SMS)

Eigen informatie (handleidingen, documenten, overzichten en meer…):

Microsoft OneDrive (permanente opslag en backup van diverse informatie)
Google Drive (tijdelijke opslag van actueel studie- en nascholingsmateriaal)